پاورپوینت مديريت مالي ۱ 8000 تومان

پاورپوینت مديريت مالي ۱

پاورپوینت مديريت مالي ۱ دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها: ۱ – مديريت مالي را تعريف نمايد. ۲ – اهداف مديريت مالي را برشمارد. ۳ – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زماني پول را [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مدیریت منابع انسانی 4500 تومان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگرددامّا معنای عام مدیریت به ابتدای [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 8000 تومان

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی این درس یکی از دروس پایه کلیه رشته های مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با انواع رفتارهای سازمانی و نحوه مدیریت آنها می باشد منبع مورد استفاده از نه فصل [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مدیریت دانش 6000 تومان

پاورپوینت مدیریت دانش

پاورپوینت مدیریت دانش اگر میدانستیم که چه چیزهایی را نمی دانیم ، موفقیتی صد چندان داشتیم . دانش می داندکه چه چیزهایی را نمی داند . کسی خردمند و بابصیرت است که مطالب مفیدی را بداند نه مطالب زیادی [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مديريت جامع كيفيت TQM 6000 تومان

پاورپوینت مديريت جامع كيفيت TQM

پاورپوینت مديريت جامع كيفيت TQM ارتقاي کيفيت از انتخاب فلسفه مديريتي شروع مي شود. در سفر بي پايان ارتقاي کيفيت نقطه شروع براي تلاشهاي ارتقاي کيفيت در يک سازمان  انتخاب آگاهانه يک فلسفه مديريتي [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مديريت توليد انگيزه – مدیریت کار و زمان –  مدیریت خلاقیت همراه فایل Word 6000 تومان

پاورپوینت مديريت توليد انگيزه – مدیریت کار و زمان – مدیریت خلاقیت همراه فایل Word

پاورپوینت مديريت توليد انگيزه – مدیریت کار و زمان – مدیریت خلاقیت همراه فایل Word مديريت توليد انگيزه به گفته امام امت (ره) «رزمندگان ما در جبهه ها در سلوک معنوي و عرفاني خويش ره صد [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی 6000 تومان

پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی

پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی مديريت امور دفتری:   مجموعه اصول و روشهايی است که ناظر بر دريافت و ثبت، تهيه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مديريت استراتژيک 8000 تومان

پاورپوینت مديريت استراتژيک

پاورپوینت مديريت استراتژيک آشنايي دانشجويان با: .۱تعاريف و مفاهيم فرايند مديريت استراتژيک .۲مدلهاي تدوين استراتژي .۳تدوين اهداف بلند مدت و انواع استراتژيهاي اصلي .۴مفاهيم متغيرهاي اساسي استراتژيک [...]

مشاهده و خرید