1500 تومان

مقاله تب نزله ای بدخیم گاوها یا MCF

مقاله تب نزله ای بدخیم گاوها یا MCF این بیمار حاد کشنده با واگیری محدود ، مختص گاو است . بین حیوانات اهلی تنها گاو و گومیش به این بیماری مبتلا شده و علائم ظاهری را از خود نشان می دهند و در سایر [...]

مشاهده و خرید