1000 تومان

مقاله حقوق عمومی و حقوق خصوصی

مقاله حقوق عمومی و حقوق خصوصی حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

مقاله حقوق جزاي عمومي اسلام

مقاله حقوق جزاي عمومي اسلام مقدمه- حقوق- كه واژه اي است عربي- جمع حق است. حق در لغت به معاني متعددي است كه چه بسا جامع بين آن معاني به اعتبار معناي مصدري آن, ثبوت , يعني وجود حقيقي, و به اعتبار [...]

مشاهده و خرید