طرح توجیهی منبت كاري 4000 تومان

طرح توجیهی منبت كاري

طرح توجیهی منبت كاري واژه منبت به معناي كنده كاري روي چوب است كه سابقه اي ديرينه دارد، شايد بتوان آغاز تاريخ منبت كاري را زماني دانست كه انسان نخستين با ابزاري برنده چوبي را تراشيده است. منبت [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي توليد رشته آشي و پلويي 3500 تومان

طرح توجيهي توليد رشته آشي و پلويي

طرح توجيهي توليد رشته آشي و پلويي با توجه به ورود تكنولوژيهاي جديد و بهمره آن فرهنگ مرتبط با آن در اقشار مختلف جامعه غذاهاي متنوعي در بين افراد رايج شده است و نوع مواد مصرفي با در نظر گرفتن دو [...]

مشاهده و خرید
طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی 4500 تومان

طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی توجيه اقتصادي پروژه ۲ مبلغ سرمايه اوليه ۰۰۰/۰۰۰/۴ تومان بوده است . كه اين مبلغ را نزد بانك مي گذاريم سالانه ۱۴% سود تعلق مي گرفت در صورتيكه نسبت سود به سرمايه ما در [...]

مشاهده و خرید
طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی 4500 تومان

طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی

طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی مقدمه یکی از مشکلات اجتماعی جامعه امروز بیکاری است و بوجود آوردن شغل و کارآفرینی فیزیک از معضلات جامعه بشری است. ریشه بسیاری از مفاسد بیکاری است بزه کاری و ناهنجاری های [...]

مشاهده و خرید