3000 تومان

تحقیق در مورد انرژي

تحقیق در مورد انرژي قابليت انجام كار را انرژي گويند. واحد انرژي در سيستم si ژول است. انرژي چگونه بدست مي آيد؟   گاهي انرژي مستقيماً قابل دسترس است مثل انرژي نور خورشيد. اما در بيشتر مواقع [...]

مشاهده و خرید