طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي باظرفيت ۱۵۰۰۰۰ بيمار در سال 1500 تومان

طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي باظرفيت ۱۵۰۰۰۰ بيمار در سال

طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي باظرفيت ۱۵۰۰۰۰ بيمار در سال خلاصه طرح : موضوع طرح : احداث درمانگاه شبانه روزي نوع خدمات وظرفيت : ارائه كليه خدمات پزشكي باظرفيت متوسط ۱۵۰۰۰۰ بيماردرسال تعداد شاغلين [...]

مشاهده و خرید