گزارش کارآموزش طرح مهد کودک بهاران 6000 تومان

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک بهاران

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک بهاران نوع فعاليت:اجرای مستقل تدريس عاشورا وقتی نزديک مهد شدم به ديواری رسيدم پر از نقاشی , هرچه نزديک تر می شدم جان تازه اي در پاهايم احساس می کردم. سايه های کوچکی که [...]

مشاهده و خرید
گزارش کارآموزش طرح مهد کودک 4500 تومان

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک

گزارش کارآموزش طرح مهد کودک امروز اولين روز ورود به مهد کدک خجسته بود و من در ابتدای ورودم با مدير محترم مهد خانم اميران و معاون خانم افشار منش آشنا شدم . سپس به طبقه پايين رفتيم تا وارد مهد شويم [...]

مشاهده و خرید