گزارش کار آموزی – مجتمع فولاد خراسان- بخش تعميرات جرثقيل ( قسمت برق) 6500 تومان

گزارش کار آموزی – مجتمع فولاد خراسان- بخش تعميرات جرثقيل ( قسمت برق)

گزارش کار آموزی – مجتمع فولاد خراسان- بخش تعميرات جرثقيل ( قسمت برق) با توجه به گستردگی کار در واحد فولاد پس از گذشت زمانی سه روزه جهت آموزشهای مقدماته بهداشت و ايمنی و تعيين موقعيت سرپرست [...]

مشاهده و خرید
گزارش کار آز الکترونیک صنعتی 4000 تومان

گزارش کار آز الکترونیک صنعتی

گزارش کار آز الکترونیک صنعتی +هماره نمودارها آزمايش شماره ۱ يكسو ساز نيم موج تك فاز الف- بار اهمي خالص ۱- محاسبه ولتاژ متوسط خروجي بصورت تئوري و عملي ۲- رسم vin,vout ۳- رسم Iin,vout ۴- رسم [...]

مشاهده و خرید
گزارش کار انبارداری شرکت دخانیات 4500 تومان

گزارش کار انبارداری شرکت دخانیات

گزارش کار انبارداری شرکت دخانیات مقدمه: امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای [...]

مشاهده و خرید