2500 تومان

آموزش پيش‌دبستاني کشوراندونزی

آموزش پيش‌دبستاني کشوراندونزی کشوراندونزی ساختار آموزشي طول دوره آموزش پيش دبستاني۱/ ۲سال است که ازسن ۴سالگي آغاز گرديده و تا سن۶سالگي به طول مي انجامد. اين مقطع آموزشي در زمره آموزش رسمي و [...]

مشاهده و خرید