طرح کارآفرینی میگو 3500 تومان

طرح کارآفرینی میگو

طرح کارآفرینی میگو موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي ميگو   ظرفيت : ۱۸۰۰ تن در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: ۵/۲۱۹۴ ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: ۵/۲۲۴ ميليون [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی 3500 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی

طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودر و گرانول ) ظرفيت : ۲۰۷۵ تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۱۸۸۸ ميليون ريال سهم آوردة [...]

مشاهده و خرید
طرح کارافرینی پرورش قـارچ خوراكـي 4500 تومان

طرح کارافرینی پرورش قـارچ خوراكـي

طرح کارافرینی پرورش قـارچ خوراكـي مقدمـه : مواد پروتئيني ، يكي از مهم ترين اجزاي مواد غذايي مورد استفاده انسانها است. نياز طبيعي بدن انسان به اين مواد ، مبين ضرورت استفاده آنها در سبد غذايي [...]

مشاهده و خرید