2500 تومان

مقاله کاربرد غیر نظامی فناوری هسته ای

مقاله کاربرد غیر نظامی فناوری هسته ای در پزشکي کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( اتم هاي يک عنصر را که عدد اتمي يکسان و عدد جرمي متفاوت دارند ، ايزوتوپ هاي آن عنصر مي نامند ــــ بارهاي مثبت که همان تعداد [...]

مشاهده و خرید
پروژه اماری اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد 2500 تومان

پروژه اماری اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد

پروژه اماری اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد چکیده امروزه فن آوری اطلاعات کاربردهای بسیاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی يافته است که یکی از کاربردهای مهم آن در کتابخانه ها [...]

مشاهده و خرید