طرح کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز 3500 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز

طرح کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز موضوع طرح : بسته بندي گوشت قرمـز ظرفيت : ۱۶۰۰ تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۸۴/۲۴۵۵ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: ۸۴/۲۴۵ [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی بسته بندی عسل 3500 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی عسل

طرح کارآفرینی بسته بندی عسل موضوع طرح : بسته بندي عسل به ظرفيت ۲۴۰ تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: ۳/۱۷۱۴ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: ۳/۱۷۴ ميليون ريال سهم [...]

مشاهده و خرید