پروژه صورت جریانات نقدی 4500 تومان

پروژه صورت جریانات نقدی

پروژه صورت جریانات نقدی مساله ۲ الف- ۱۸ [تهيه صورت جريان هاي نقدي – روش مستقيم (اهداف ۲ و ۳)] حسابداران شركت سهامي گل افشان، اطلاعات زير را از اسناد و مدارك حسابداري شركت براي سال مالي منتهي به [...]

مشاهده و خرید
مقاله حسابداری شرکت ها 10000 تومان

مقاله حسابداری شرکت ها

مقاله حسابداری شرکت ها فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه تعريف حسابداري ۱- حسابداري به عنوان يك فعاليت خدماتي ۲- حسابداري به عنوان زيان واحد اقتصادي ۳- حسابداري به عنوان ثبت تاريخي ۴- حسابداري به [...]

مشاهده و خرید