برنامه حسابرسي- آزمون هاي حسابرسي 6500 تومان

برنامه حسابرسي- آزمون هاي حسابرسي

برنامه حسابرسي- آزمون هاي حسابرسي ساخنار کنتر ل داخلی انواح حسابها: ۱- حقيقي: مانده اين حساب ها حاكي از وجود شئ در موسسه مورد رسيدگي مي باشد مانند دارائي هاي ثابت مثل سرقفلي ۲- شخصي: حاكي از [...]

مشاهده و خرید