روش های نوین تدریس 4500 تومان

روش های نوین تدریس

روش های نوین تدریس مقدمه : تعريف روش: « روش در مقابل واژه ي لاتيني «متد » به كار مي رود ، وواژه ي متد در فرهنگ فارسي « معين » و فرهنگ انگليسي به فارسي «آريانپور »به :روش ، شيوه ،راه ،طريقه ، طرز [...]

مشاهده و خرید