مقاله نازايي 4000 تومان

مقاله نازايي

مقاله نازايي ناباروري در مردان يعني اين كه مردي نتواند زني را پس از يك سال آميزش باردار كند و در زنان يعني اين كه زني پس از اين زمان باردار نشود. همچنين، اگر زني نتواند جنين را در رحم خود نگه [...]

مشاهده و خرید