پاورپونت معماری معاصر ۲۰ سال اخیر 4000 تومان

پاورپونت معماری معاصر ۲۰ سال اخیر

  —معماری ایران طی سه دهه بعد از انقلاب اسلامی ——پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، معماری ایرانی ، تحت تاثیر دو پدیده ی موازی قرار داشتند. —اولین تحول تاثیرگذار در این دوران، اندیشه ها و [...]

مشاهده و خرید