2500 تومان

مقاله مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

مقاله مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد. [...]

مشاهده و خرید
روش های مطالعه و برنامه ریزی 2000 تومان

روش های مطالعه و برنامه ریزی

روش های مطالعه و برنامه ریزی روش های مطالعه و برنامه ریزی  فنون موفقيت براي كنكور از آن جايي كه براي موفقيت در كنكور عوامل بسيار سهيم هستند در اين فصل نكات مهم در روش مطالعه كنكور ارائه خواهد [...]

مشاهده و خرید