4000 تومان

تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکتها

تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکتها اشاره در نظرسنجي هزاره درباره مسئوليت اجتماعي شركتها كه در سپتامبر سال ۱۹۹۹ انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مايلند شركتها از نقش تاريخي شان كه كسب سود، [...]

مشاهده و خرید