مقاله تاريخ بيهقي با خصوصيات خاص خود 4000 تومان

مقاله تاريخ بيهقي با خصوصيات خاص خود

مقاله تاريخ بيهقي با خصوصيات خاص خود شخصیتهای تاریخ بیهقی تاريخ بيهقي با خصوصيات خاص خود، جزو معدود آثار اين مرز و بوم است كه در پهنه گسترده ادب و تاريخ ايران به رشته تحرير درآمده، تا از يكسو [...]

مشاهده و خرید
مقاله حسابداری شرکت ها 10000 تومان

مقاله حسابداری شرکت ها

مقاله حسابداری شرکت ها فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه تعريف حسابداري ۱- حسابداري به عنوان يك فعاليت خدماتي ۲- حسابداري به عنوان زيان واحد اقتصادي ۳- حسابداري به عنوان ثبت تاريخي ۴- حسابداري به [...]

مشاهده و خرید