پايان نامه كارشناسي بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی 5500 تومان

پايان نامه كارشناسي بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

پايان نامه كارشناسي بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی مقدمه  درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان [...]

مشاهده و خرید
كارشناسي مشكلات ويژه يادگيري 4700 تومان

كارشناسي مشكلات ويژه يادگيري

كارشناسي مشكلات ويژه يادگيري مديريت آموزش و پرورش استثنائي خراسان رضوي كارشناسي مشكلات ويژه يادگيري ناتواني هاي بيان نوشتاري (اختلال در جمله نويسي و انشاء) تهيه و تدوين: زهرا خاتون فائقي مركز [...]

مشاهده و خرید