گزارش کاراموزی كارخانه شهد آب اروميه 2000 تومان

گزارش کاراموزی كارخانه شهد آب اروميه

گزارش کاراموزی كارخانه شهد آب اروميه صفحه عنوان ۴ مقدمه ۶ تاريخچه فعاليت و نوع شركت ۷ فعاليت اصلي شركت ۸ موضوع فعاليت شركت ۹ مركز اصلي شركت ۹ نوع محصول يا خدمات ۱۰ توضيحات كلي راجع به خطوط توليد [...]

مشاهده و خرید
پروژه كارخانه توس چيني 1000 تومان

پروژه كارخانه توس چيني

پروژه كارخانه توس چيني تاريخچه : اين كارخانه درسال ۱۳۷۰ بامساحتي برابر ۱۶۰۰۰۰ هكتارتاسيس شده است كارخانه درحال توسعه وپيشرفت است به طوري كه قسمت وتوسعه آن بامسافتي بالغ بر ۷۵×۴۵۰ متر تا ۳ الي ۴ [...]

مشاهده و خرید