طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۶۰۰۰ متر مربع 1000 تومان

طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۶۰۰۰ متر مربع

طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۶۰۰۰ متر مربع خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: ۱۹۴۶ تن در سال نوع توليدات: تعداد شاغلين: ۱۶ نفر سرمايه [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۳۰۰۰ متر مربع 1000 تومان

طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۳۰۰۰ متر مربع

طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۳۰۰۰ متر مربع خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: ۹۷۳ تن نوع توليدات: تعداد شاغلين: ۹ نفر سرمايه گذاري كل [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي (صيفي جات گلخانه اي) توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه 1000 تومان

طرح توجيهي (صيفي جات گلخانه اي) توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه

طرح توجيهي (صيفي جات گلخانه اي) توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۱۵۰۰ متر مربع خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: ۴۸۶٫۵ تن نوع توليدات: تعداد شاغلين: ۷ [...]

مشاهده و خرید
ترجمه فصل هشتم حسابداری دولتی ( GASB ) 2000 تومان

ترجمه فصل هشتم حسابداری دولتی ( GASB )

ترجمه فصل هشتم حسابداری دولتی ( GASB ) مقدمه معمولاً دولت ها از حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه و گزارش فعالیتهای عمده تحصیل سرمایه ای و ساختاری استفاده می کنند . بیانیه شماره ۱ [...]

مشاهده و خرید