مقاله در مورد بادگير 4000 تومان

مقاله در مورد بادگير

مقاله در مورد بادگير بادگير يكي از شاخص ترين نشانه هايي كه منظر عمومي شهرهاي استان يزد را،از ديگر شهرهاي ايران متمايز مي سازد، وجود بادگيرهاي متنوع آن است. اهميت آنها به قدري است كه لازم است براي [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد باد 4500 تومان

مقاله در مورد باد

مقاله در مورد باد باد (VENT/wind) نمادگرايي باد چندين وجه دارد، به دليل انقلاب دروني اش، نماد بي ثباتي، ناپايداري و بي استحكامي است. باد نيرويي اوليه است كه متعلق به تيتانها است، و خشونت و كوري [...]

مشاهده و خرید
مقاله آلودگی محیط زیست 4000 تومان

مقاله آلودگی محیط زیست

مقاله آلودگی محیط زیست آلودگی محیط زیست تاریخچه مقدمه اولین آلاینده‌های هوا احتمالا دارای منشأ طبیعی بوده‌اند. دود ، بخار بدبو ، خاکستر و گازهای متصاعد شده از آتشفشانها و آتش‌سوزی جنگلها ، گرد و [...]

مشاهده و خرید
مقاله آلودگی آب – آلودگی هوا 4000 تومان

مقاله آلودگی آب – آلودگی هوا

مقاله آلودگی آب – آلودگی هوا آلودگی آب (Water Pollution) دید کلی آلودگی آب مشکل بزرگی است. به طوری که نتایج پژوهش پیرامون آن از صدها بلکه هزاران مقاله ، مجله و کتاب تجاوز می‌کند. تاریخچه در [...]

مشاهده و خرید
مقاله اقلیم شناسی 4000 تومان

مقاله اقلیم شناسی

مقاله اقلیم شناسی علم اقلیم شناسی اقلیم شناسی علمی است که در جستجوی بیان و شرح طبیعت اقلیم و نیز اینکه به چه ترتیب از محلی به محل دیگر عوض گشته و همچنین اینکه چگونه وابسته به فعالیتهای بشری است، [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد آتشفشان ها 7500 تومان

مقاله در مورد آتشفشان ها

مقاله در مورد آتشفشان ها آتشفشان می دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته‌ای بوده است که پس از طی میلیونها سال بخش خارجی آن به صورت قشر سختی در آمد. این پوسته به دفعات بر اثر عبور مواد مذاب [...]

مشاهده و خرید