2000 تومان

تحقیق سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر

تحقیق سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر سازمان هاي غيردولتي از مهمترين و موثرترين نهادهاي جامعه مدني به شمار مي آيند. به ويژه در طول سه دهه گذشته اين شخصيت هاي غيرانتفاعي كه اعضاي آن شهروند يا [...]

مشاهده و خرید