مقاله در مورد مديريت منابع انساني 3000 تومان

مقاله در مورد مديريت منابع انساني

مقاله در مورد مديريت منابع انساني تاثير مديريت منابع انساني در زمينه سرمايه‏هاي برگشتي، محصولات عمليات مالي شركت: اين مقاله ارزيابي خطوط ارتباطي بين سيستم‏هاي با عملياتي با اجراي عالي و كارهاي [...]

مشاهده و خرید
مقاله سيستم اطلاعات مديريتي (MIS) 2000 تومان

مقاله سيستم اطلاعات مديريتي (MIS)

مقاله سيستم اطلاعات مديريتي (MIS) سيستم هاي اطلاعات مديريتي (MIS) به آن دسته از سيستم هاي اطلاعاتي اطلاق مي گردد كه معمولا بر اساس كامپيوتر استوار بوده ودر داخل يك سازمان مورد استفاده قرار مي [...]

مشاهده و خرید