مقاله استاندارد و کیفیت 2000 تومان

مقاله استاندارد و کیفیت

مقاله استاندارد و کیفیت کلمه کیفیت ترجمه انگلیسی (Quality) به معنای چگونگی است یعنی، صفت حالت یا وضعیت یک شی. ابتدا که این کلمه در زبان های اروپایی به کار رفت دارای بار مثبت بود یعنی کیفیت به [...]

مشاهده و خرید