ترجمه مقالات نقشه‌برداریاز ص ۴۱۱ تا ص ۴۲۵زبان فنی عمران 5000 تومان

ترجمه مقالات نقشه‌برداریاز ص ۴۱۱ تا ص ۴۲۵زبان فنی عمران

ترجمه مقالات نقشه‌برداریاز ص ۴۱۱ تا ص ۴۲۵زبان فنی عمران موارد گوناگون مربوط به منحنی‌های عمودیهای عمودی ارتفاع نقاط میانی در منحنی (بر روی منحنی) اغلب اوقات محاسبه ارتفاع نقاط روی منحنی‌های عمودی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه بررسی نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی 8500 تومان

دانلود پروژه بررسی نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

دانلود پروژه بررسی نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی   مقدمه : يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادي است. [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه صنعتی ۲ 6500 تومان

دانلود پروژه صنعتی ۲

دانلود پروژه صنعتی ۲ روش ۳ انحرافي ۸۱۵۰۰ = ۵۱۵۰ ۱۰ ۳۰۰۰۰ -۲۵۰۰ = ۸۴۰۰۰ ۸۱۵۰۰ انحراف بودجه -۴۲۵۰ = ۸۱۵۰۰ ۵۱۵۰ ۱۵ انحراف ظرفيت -۲۲۵۰ = ۵۱۵۰ ۵۰۰۰ ۱۵ انحراف كارايي -۹۰۰۰ = -۲۲۵۰ -۴۲۵۰ -۲۵۰۰ انحراف [...]

مشاهده و خرید