مقاله ده فایده سازمان تجارت جهانی 3000 تومان

مقاله ده فایده سازمان تجارت جهانی

مقاله ده فایده سازمان تجارت جهانی جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی [...]

مشاهده و خرید
مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی 1500 تومان

مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی

مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی پشت پرده مشکلات بازاریابی : بازاریابی اکنون آماده یک تحول است زیرا نقاط ضعف آن آشکار شده است ( همه افراد , سهامداران ,مدیران , —— (مدیران عامل ) ,مصرف [...]

مشاهده و خرید