پایان نامه شبکه های کامپیوتری 18000 تومان

پایان نامه شبکه های کامپیوتری

پایان نامه شبکه های کامپیوتری چکیده   شبكه هاي كامپيوتري امروزي فصل نويسي در انفورماتيك است . با وجود شبكه هاي كامپيوتري , محققين مي توانند در اقصي نقاط دنيا تنها با فشردن كليدهايي از صفحه كليد [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر 1500 تومان

پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر

پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر مقدمه امــروزه بهران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر 4500 تومان

پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر

پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر فهرست مطا لب ۱- مقدمه ۲- بلوك و دياگرام دستگاه ۳- توضيح عمليات قطعات رسم شده در بلوك دياگرام الف – ۸۹C51(1) ب – ۸۹C51(2) ج – HIN 232 د- مدارات يكسو كننده و تقويت [...]

مشاهده و خرید