طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ 4500 تومان

طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ

طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ شرح کسب و کار تهيه گوشت شترمرغ که باعث مي شود مردم از همه نوع گوشت از جمله گوشت ماهي که به صورت کنسرو آماده است گوشت مرغ و… که استفاده مي کنند ولي به دليل [...]

مشاهده و خرید
طرح تولید تامپون واگن 5000 تومان

طرح تولید تامپون واگن

مقدمه مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و [...]

مشاهده و خرید
طرح تولید پیچ و مهره هاي فولادي 4500 تومان

طرح تولید پیچ و مهره هاي فولادي

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل [...]

مشاهده و خرید
طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش 5000 تومان

طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید مفتول و سیم از طریق کشش میباشد. صنعت مفتول به عنوان یکی از صنایع مادر، تامین کننده بسیاري از مواد اولیه واسطه اي صنایع مختلف کشور از جمله لوازم خانگی ( یخچال سازي [...]

مشاهده و خرید