3000 تومان

تحقیق در مورد انرژي

تحقیق در مورد انرژي قابليت انجام كار را انرژي گويند. واحد انرژي در سيستم si ژول است. انرژي چگونه بدست مي آيد؟   گاهي انرژي مستقيماً قابل دسترس است مثل انرژي نور خورشيد. اما در بيشتر مواقع [...]

مشاهده و خرید
1000 تومان

تحقیق انرژی چیست

تحقیق انرژی چیست انـرژی باعث وقوع پدیدهـهای مختلـف در اطـراف ما می شود. در خلال روز ، خورشید روشنایـی و انرژی گرمایی تولید می کند . اما در شب لامپها با استفاده از انرژی الکتریکی مسیر خیابانها را [...]

مشاهده و خرید
تحقیق موتور الکتریکی 4500 تومان

تحقیق موتور الکتریکی

تحقیق موتور الکتریکی مقدمه یک موتور الکتریکی ، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در [...]

مشاهده و خرید