6000 تومان

تحقیق ليست حساب هاي ايران بتون ساز

تحقیق ليست حساب هاي ايران بتون ساز « دارائيهاي جاري » بانك و صندوق : اين حساب مخصوص ثبت وجه نقدي است كه در مؤسسات براي دريافت ها و پرداخت هاي نقدي جاري يا پرداخت هاي نقدي آتي نگهداري مي شود در [...]

مشاهده و خرید
مقاله حسابداری شرکت ها 20000 تومان

مقاله حسابداری شرکت ها

مقاله حسابداری شرکت ها فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه تعريف حسابداري ۱- حسابداري به عنوان يك فعاليت خدماتي ۲- حسابداري به عنوان زيان واحد اقتصادي ۳- حسابداري به عنوان ثبت تاريخي ۴- حسابداري به [...]

مشاهده و خرید