پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو 2500 تومان

پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو نوع تحقیق : بنیادی روش گردآوری داده ها : تست استاندارد (‌پرسشنامه ) روش تجزیه و تحلیل داده ها [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی سلامت عمومی و خود کارآمدی در بین دانشجویان+پرسشنامه 4000 تومان

پایان نامه بررسی سلامت عمومی و خود کارآمدی در بین دانشجویان+پرسشنامه

پایان نامه بررسی سلامت عمومی و خود کارآمدی در بین دانشجویان+پرسشنامه چکیده هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی [...]

مشاهده و خرید