روش های مطالعه و برنامه ریزی 2000 تومان

روش های مطالعه و برنامه ریزی

روش های مطالعه و برنامه ریزی روش های مطالعه و برنامه ریزی  فنون موفقيت براي كنكور از آن جايي كه براي موفقيت در كنكور عوامل بسيار سهيم هستند در اين فصل نكات مهم در روش مطالعه كنكور ارائه خواهد [...]

مشاهده و خرید
برنامه ریزی درسی 1500 تومان

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی اهمیت برنامه ریزی درسی امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در [...]

مشاهده و خرید