2500 تومان

مقاله بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران

مقاله بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران چكيده جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه در ابعاد و جنبه هاي چندي با يكديگر اشتراك دارند و در [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

مقاله بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا

مقاله بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا رگردان حاضر, در راستاي پربار ساختن هرچه بيشتر ادبيات حقوقي در حقوق تطبيقي بويژه حقوق جزاي بين المللي كه اندك اندك در حال [...]

مشاهده و خرید