2500 تومان

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور  ۱- هدف  هدف از تدوين اين استاندارد ارائه [...]

مشاهده و خرید
2000 تومان

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور ۱ ـ هدف  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد .   ۲ ـ دامنه [...]

مشاهده و خرید