طرح کارآفرینی داروهای گیاهی 3500 تومان

طرح کارآفرینی داروهای گیاهی

طرح کارآفرینی داروهای گیاهی موضوع طرح : توليد دارو هاي گياهي ظرفيت : ۲۷۰ هزار تيوپ پماد و ۳ ميليون عدد قرص در سال مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس سرمايه گذاري كـل: ۱۳۷۰ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: [...]

مشاهده و خرید