طرح توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي) 4000 تومان

طرح توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي)

طرح توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي) خلاصه طرح: موضوع طرح:            توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي) دستگاه صادركننده مجوز:         وزارت جهاد [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۶۰۰۰ متر مربع 4500 تومان

طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۶۰۰۰ متر مربع

طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۶۰۰۰ متر مربع خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: ۱۹۴۶ تن در سال نوع توليدات: تعداد شاغلين: ۱۶ نفر سرمايه [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۳۰۰۰ متر مربع 4500 تومان

طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۳۰۰۰ متر مربع

طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۳۰۰۰ متر مربع خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: ۹۷۳ تن نوع توليدات: تعداد شاغلين: ۹ نفر سرمايه گذاري كل [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي (صيفي جات گلخانه اي) توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه 4500 تومان

طرح توجيهي (صيفي جات گلخانه اي) توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه

طرح توجيهي (صيفي جات گلخانه اي) توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفيت ۱۵۰۰ متر مربع خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: ۴۸۶٫۵ تن نوع توليدات: تعداد شاغلين: ۷ [...]

مشاهده و خرید