طرح توجيهي توليد جوراب زنانه 2000 تومان

طرح توجيهي توليد جوراب زنانه

طرح توجيهي توليد جوراب زنانه خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: ۱۲۶۰۰۰۰ نوع توليدات: جوراب زنانه تعداد شاغلين: ۳۳ نفر سرمايه گذاري كل طرح: ۷۳۳۷٫۲۴ ميليون ريال [...]

مشاهده و خرید