تاريخچه حقوق بشر در اسلام 4500 تومان

تاريخچه حقوق بشر در اسلام

تاريخچه حقوق بشر در اسلام هنگامي كه مفاهيم حقوق بشر را در بستر تعاليم اسلام مورد بررسي قرارد مي دهيم قبل از هر نوع پيشداوري بايد نكاتي را به عنوان پيش فرض در زمينه تبيين مباني و مفاهيم حقوقي مد [...]

مشاهده و خرید
مقاله اسلام و حقوق بشر 6000 تومان

مقاله اسلام و حقوق بشر

مقاله اسلام و حقوق بشر اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر ۱۹۴۸م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (۱) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و [...]

مشاهده و خرید