جزوه تغذیه دام و طیور 6500 تومان

جزوه تغذیه دام و طیور

جزوه تغذیه دام و طیور فصل اول مقدمه: نقش تغذيه در موجودات زنده بر هيچ‌کس پوشيده نيست. هر موجود جاندار دارای ويژگی دريافت انرژی از محيط اطراف خود و تغيير و تبديل و مصرف انرژی مي‌باشد. چگونگی [...]

مشاهده و خرید