2000 تومان

تحقیق تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

تحقیق تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا چكيده : جهل يا اشتباه نسبت به موضوع يا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوي لازم براي تحقق عنصرمادي آن جرم باشد دفاع محسوب مي شود، مگر اينكه [...]

مشاهده و خرید