2000 تومان

مقاله اسهال ويروسي گاو

مقاله اسهال ويروسي گاو گزارش بيماري روستاي فتح آباد كوار در ۴۵ كيلومتري جنوب شرقي شيراز قرار دارد. اين روستا با دارا بودن بيش از ۸۰۰۰راس گاو وگوساله پرواري از مهمترين مراكز پرواربندي استان فارس [...]

مشاهده و خرید