2000 تومان

مقاله تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور

مقاله تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور يك راهنما براي توليد موفق، غذاي مناسب براي گاو است. هزينه غذا بيشترين بهايي است كه براي نگهداري گاو بايد [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور  ۱- هدف  هدف از تدوين اين استاندارد ارائه [...]

مشاهده و خرید
2000 تومان

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور ۱ ـ هدف  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد .   ۲ ـ دامنه [...]

مشاهده و خرید