2500 تومان

مقاله آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد

مقاله آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد «تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد» يكى از تحقيقاتى كه در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخيراً پايان يافته است موضوع «آزادى عقيده» مى‏باشد. در دو فصل نخست [...]

مشاهده و خرید