مقاله ثبت اختراعات ایران 4500 تومان

مقاله ثبت اختراعات ایران

مقاله ثبت اختراعات ایران فصل اول   وظايف اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي نظارت بر اجراي صحيح قانون و مقررات مربوط به ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و مالكيت صنعتي در سطح كشور (موضوع آئين‌نامه [...]

مشاهده و خرید
2000 تومان

تحقیق حقوق و مديريت ثبت اختراع

تحقیق حقوق و مديريت ثبت اختراع (تحولات بين المللي اخير در زمينه حقوق ثبت اختراع ) حقوق مديريت ثبت اختراع به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي حقوق مالكيت معنوي (مالكيت فكري ) از موضوعات اساسي كنوانسيون [...]

مشاهده و خرید