1000 تومان

مقاله آنفلوانزای فوق حاد مرغی

مقاله انفلونزای فوق حاد مرغی آنفلوانزاي طيور يكي از مهمترين بيماريهاي تنفسي طيور است كه عفونت هاي شديدي را ايجاد كرده و خسارات اقتصادي سنگيني را به صنعت مرغداري در سرتاسر دنيا وارد نموده است . [...]

مشاهده و خرید