2000 تومان

مقاله اندازه‏ گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

مقاله اندازه‏ گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور   ۱ ـ هدف هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد .   ۲ ـ دامنه كاربرد اين [...]

مشاهده و خرید
2000 تومان

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

مقاله استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور ۱ ـ هدف  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد .   ۲ ـ دامنه [...]

مشاهده و خرید