تحقیق اموزش و پرورش در چین و فرانسه 6000 تومان

تحقیق اموزش و پرورش در چین و فرانسه

تحقیق اموزش و پرورش در چین و فرانسه آموزش و پرورش بر اساس ايده کنفسيوس بىن فعاليت سياسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و يکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون يات سن قوانين حاکم [...]

مشاهده و خرید
آموزش پيش دبستاني در فرانسه 4500 تومان

آموزش پيش دبستاني در فرانسه

آموزش پيش دبستاني در فرانسه ساختار آموزشي حضور در دوره‌هاي آموزش پيش دبستاني در كشور فرانسه اختياري و رايگان بوده وبه منظور آموزش كودكان رده هاي سني ۵-۲ سال در نظر گرفته شده است. شايان ذكر است [...]

مشاهده و خرید